HSP01

     Pripravujem malý, jednoduchý, dostupný a lacný modul ochrán, ktorý v sebe združuje funkcie oneskoreného pripojenia reproduktorov, ich okamžitého odpojenia, odpojenia v prípade DC napätia na výstupe koncového zosilňovača, snímanie teploty chladiča a možnosť externého ovládania cez optočlen. Vaše konštrukcie sa budú od teraz navrhovať oveľa jednoduchšie, ušetríte miesto na DPS, odpadáva časovanie na základe kondenzátora, ktoré je časom nepresné a zväčší sa komfort ovládania.